top of page
obu.jpg

Oslofjorden båteierunion

Om oslofjorden båteierunion

Oslofjorden båteierunion engasjerer seg aktivt i sitt område på følgende felt:

Felles opptreden
Statlige og fylkeskommunale myndigheter:
(Alle Fylkeskommuner tilsluttet Oslofjorden)

 • Fremme av båtlivspolitikken

 • Offentlige båtutfartsområder

 • Områdedisponering for hjemmehavner og opplagsplasser

 • Renovasjonstiltak

 • Andre tiltak til fremme av båtlivet

 • Miljødepartementet

 • Klif

Kommunale myndigheter:

 • Områdedisponering til båtlivsformål

 • Renovasjonstiltak

 • Anleggsbistand til bl.a.: Mudring, skjerming av hjemmehavner, opplags- og parkeringsplasser og andre servicetilbud for båtfolket

Andre organisasjoner:

 • Forbrukerrådet

 • Sjøvettkampanjen og skolevesenet

 • Hold Skjærgården Ren

 • Redningsselskapet

 • Avtale med forsikringsselskap vedrørende båt- og havneforsikring

 • Ren Marina

Praktiske tiltak:

 • Bidra til- Informere om og utarbeide/få utarbeidet oppgaver, beskrivelser og byggetegninger for standardisert bryggemateriell, bølgebrytere og annet utstyr tilpasset den enkelte forenings behov, bl.a. med tanke på isfrie havner, el.- og vannanlegg m.v. i samarbeide med leverandører.

 • Påvirke til en bedre merking av småbåtleder og urent farvann.

Båteierunionens formål (OBU):

Unionens formål er å arbeide for båtlivsinteressene i Oslofjorden ved:

 • Å virke til og holde ved like gode og trygge forhold for medlemmene og verne om vårt båtmiljø.

 • Å påvirke og samarbeide med myndigheter og andre for ivaretakelse av medlemmenes behov og trivsel.

 • Å støtte båtlivsinteressene lokalt gjennom felles innsats og påvirkning.

 • Å skape et godt båtmiljø og samhold blant medlemmene.

Enhver båtforening som sokner til Oslofjorden fra svenskegrensen i øst til og med Kragerø i vest, som vil arbeide for OBU`s formål og følge unionens bestemmelser kan opptas som medlemmer.

OBU drives av et styre med stor interesse for båtlivet.
Våre tillitsvalgte har ingen lønn og kan således drives etter
lav-kostprinsippet, som for tiden er kr 14,- pr. medlem i årskontingent.

OBU ble startet 12. april 1986 og er Oslofjordens største båtorganisasjon. For tiden har OBU over 55 medlemsforeninger, dette utgjør ca. 12.000 medlemmer.
Unionens oppgaver:

Båteierunionens (OBU) hovedoppgaver er blant annet å følge nøye med i myndighetenes forvaltning av båtlivsinteressene. I alle saker som har tilknytning til båtlivet er OBU høringsinstans. Det være seg både lokalt og sentralt.
Andre oppgaver:

OBU`s gjestehavnsordning gjør det mulig for våre medlemmer med gratis bytte av båtplass i våre havner for kortere tid. Dette gjelder i ferietiden og om plass er ledig.

bottom of page